Zasługi dla spółdzielczości

Szybki kontakt

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „SANDOMIERZ"

telefon 15-832-20-54
telefon do służb technicznych (kom.)

609-768-168
(czynny w godzinach pracy służb technicznych)

Godziny pracy służb technicznych
pon. - pt. od 6:00 - 22:00

W dni wolne i święta dyżur pod telefonem 
Dotyczy tylko ul. Baczyńskiego 
722 009 957

Godziny pracy administracji
pon. - pt. od 7:00 - 15:00

Kasa Spółdzielni czynna
pon. - pt. od 7:10 - 11:00

zabierz glos

nowy sandomierz

plany inwestycyjne

35-lecie

miedzynarodowy rok

Prawobrzeżny Sandomierz

Szukaj

Przetarg ofertowy na nabycie lokalu mieszkaniowego
środa, 20 października 2010

Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” ul. Baczyńskiego 18
ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na nabycie lokalu mieszkalnego na zasadzie prawa odrębnej własności, usytuowanego:


- przy ul. Baczyńskiego 6/8 o pow. użytkowej 62,20 m2,kwota wywoławcza 155.177,00- zł.
(słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych).


Prawo do lokalu otrzyma osoba, która zadeklaruje jak najwyższą kwotę ponad wywoławczą. Pierwszeństwo mają członkowie oczekujący.
Z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarta umowa notarialna przeniesienia własności lokalu mieszkalnego . Warunkiem sporządzenia aktu jest wpłata pełnej wylicytowanej kwoty, na dwa dni przed sporządzeniem aktu notarialnego na konto spółdzielni .
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca mieszkania.
Termin składania ofert w biurze Spółdzielni do dnia 03.11.2010r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. Tel.15 832 2054

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.