Zasługi dla spółdzielczości

Szybki kontakt

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „SANDOMIERZ"

telefon 15-832-20-54
telefon do służb technicznych (kom.)

609-768-168
(czynny w godzinach pracy służb technicznych)

Godziny pracy służb technicznych
pon. - pt. od 6:00 - 22:00

W dni wolne i święta dyżur pod telefonem 
Dotyczy tylko ul. Baczyńskiego 
722 009 957

Godziny pracy administracji
pon. - pt. od 7:00 - 15:00

Kasa Spółdzielni czynna
pon. - pt. od 7:10 - 11:00

zabierz glos

nowy sandomierz

plany inwestycyjne

35-lecie

miedzynarodowy rok

Prawobrzeżny Sandomierz

Szukaj

Plan remontów na 2009r.- WYKONANIE
czwartek, 12 marca 2009

Środki finansowe do dyspozycji w 2009 roku w ramach funduszu remontowego 322 377,17zł.

Zadanie Kwota Uwagi
Drzwi wejściowe budynków 6, 8, 11, 10C    
Drzwi wejściowe bud. 10A,B, 12 poszerzenie zakr.    
Okna do wiatrołapów bud. nr 6, 8, 10C    
Okan do wiatr. bud. nr 10A, B, 12 oraz okna klatki bud 8 poszerzenie zakr.    
Malownie klatek sch. 10C    
Malowanie klatek schod. 8 poszerzenie zakr.    
Naprawa balkonów-loggie

 

 
Inspektor nadzoru    
Remont biura    
Prace blacharskie naprawcze i inne    
Remont daszków nad wejściami bud 11    
Chodnik koło pl. zab. 6/8/10    
Chodnik przed bud. 16A    
Chodnik na SP    
Drzwi wejściowe 14 i 16 poszerzony zakres w grudniu    

 

 

 

 

Specyfikacja do zakresu remontów na rok 2009

Malowanie klatek schodowych do poziomu piwnic

Wyrównanie nierówności (rys, ubytków tynku)
Dwukrotne malowanie ścian, sufitów, biegów schodów od spodu wraz ze ścianami wiatrołapu farbami emulsyjnymi.
Malowanie dwukrotne lamperii klatki schodowej i wiatrołapu farbami olejnymi.
Malowanie jednokrotne balustrad, cokołów i brzegów schodów farbami olejnymi.
Malowanie stolarki okiennej klatki schodowej.
Malowanie ślusarki drzwiowej.
Klatki schodowe w budynku pięciokondygnacyjnym systemu OWT
Podać wartość netto 1 kl. Schodowej.

Naprawa krawędzi płyt balkonowych używając specjalistycznych zapraw i środków.
Płyta balkonowa –spocznik o długości 5,3 m grubości 14 cm
Prace polegają na odkuciu odspojonych fragmentów betony, usunięciu drewnianych kołków do montażu blacharki, usunięciu istniejącej blacharki i wykonanie nowej. Oczyszczenie zbrojenia, zaimpregnowanie go odpowiednimi preparatami, uzupełnienie ubytków, zatarcie na gładko. Praca na rusztowaniu
Podać wartość netto jednej krawędzi.

Naprawa posadzki balkonu
Balkon o wymiarach 1,2 x 5,3 m.
Zerwanie wylewki, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (posadzka i ściany boczne wraz z ruchomą dylatacja miedzy płyta a budynkiem) , wykonanie nowej wylewki i obróbki blacharskiej. Praca z rusztowania.
Podać wartość netto od jednego balkonu.

Remont daszków nad wejściami do budynku nr 11

Zerwanie obróbki blacharskiej i poszycia daszku. Naprawa elementów murowanych i betonowych daszku. Wykonanie nowych obróbek blacharskich i poszycia daszku papa termozgrzewalną. pomalowanie farba emulsyjna daszku wraz z fragmentem ściany elewacyjnej pod daszkiem.
Podać wartość netto jednego daszku.

Chodniki z kostki 6cm

Wykonanie chodników z kostki 6 cm w miejsce wcześniej zdemontowanych chodników z płytek betonowych. Szerokość 1,2 – 3 m Demontaż starych chodników w zakresie inwestora.
Podać wartość netto 1 m2

Wymiana okien i drzwi wejściowych do budynków.


Otwory drzwiowe o wymiarach – 120x205 , 180x210 , 150x210
Otwory okienne o wymiarach – 0,90 x 0,90 m
Podać cenę netto za szt. z montażem..

Remont zaplecza administracyjno-warsztatowego


Malowanie ścian i sufitu (szpachlowanie, wygładzenie) farbami emulsyjnymi. Wykonanie lamperii z tynku mozaikowego
.
Uwaga:


W sprawie szczegółowego zakresu i obmiarów proszę kontaktować się z działem Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.