Zasługi dla spółdzielczości

Szybki kontakt

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „SANDOMIERZ"

telefon 15-832-20-54
telefon do służb technicznych (kom.)

609-768-168
(czynny w godzinach pracy służb technicznych)

Godziny pracy służb technicznych
pon. - pt. od 6:00 - 22:00

W dni wolne i święta dyżur pod telefonem 
Dotyczy tylko ul. Baczyńskiego 
722 009 957

Godziny pracy administracji
pon. - pt. od 7:00 - 15:00

Kasa Spółdzielni czynna
pon. - pt. od 7:10 - 11:00

zabierz glos

nowy sandomierz

plany inwestycyjne

35-lecie

miedzynarodowy rok

Prawobrzeżny Sandomierz

Szukaj

Czynsze i opłaty 2018

Obowiązujące w 2018 roku stawki opłat czynszowych:

ZADANIA
Nazwa składnika opłat Cena jednostkowa 2017 j.m.
Koszty eksploatacji w tym:
- wieczyste użytkowanie terenu,
- podatek od nieruchomości.
3,20 zł 3,14 zł za m2
Koszty eksploatacji (dla lokali, dla których zostało ustanowione prawo odrębnej własności) 3,14 zł 3,08 zł za m2
Fundusz remontowy. 1,20 zł 1,10 zł za m2
Opłata stała za CO/CCW. 0,99 zł 0,92 zł za m2
Ryczałt za sezon grzewczy (X.2016-IV.2017). 3,27 zł 3,27 zł za m2
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7,00 zł 7,00 zł osoba
Fundusz społeczno-kulturalny. 1,00 zł 1,00 zł lokal
Energia elektryczna piwnic, klatek. 5,06 zł 5,50 zł lokal
Konserwacja azart. 1,19 zł - lokal
Woda zimna. 3,70 zł 3,70 zł za m3
Podgrzanie wody. 22,14 zł 22,24 zł za m3
Wywóz nieczystości płynnych. 5,85 zł 5,48 zł za m3
Opłata za zużycie gazu. uzależnione od zużycia w danym segmencie

Rozliczanie kosztów wody, co, eksploatacji, remontów: Wszystko w regulaminie rozliczania kosztów.

NIE POBIERA SIĘ OPŁAT Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA TERENU ORAZ PODATKU
OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB, DLA KTÓRYCH ZOSTAŁO USTANOWIONE PRAWO ODRĘBNEJ
WŁASNOŚCI LOKALU WRAZ Z UŁAMKOWYM UDZIAŁEM WE WSPÓŁWŁASNOŚCI GRUNTU.