Zasługi dla spółdzielczości

Szybki kontakt

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „SANDOMIERZ"

telefon 15 832 20 54
telefon do służb technicznych (kom.)

609 768 168
(czynny w godzinach pracy służb technicznych)

Godziny pracy służb technicznych
pon. - pt. od 7:00 - 22:00

W dni wolne i święta dyżur pod telefonem 
Dotyczy ul. Baczyńskiego, Brzozowskiego 
722 009 957

Godziny pracy administracji
pon. - pt. od 7:00 - 15:00

 

zabierz glos

nowy sandomierz

plany inwestycyjne

35-lecie

miedzynarodowy rok

Prawobrzeżny Sandomierz

Szukaj

Mieszkania i lokale
Ogłoszenie
wtorek, 17 października 2023

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni 165 m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową wraz z przynależnymi miejscami parkingowymi dla Klientów, zlokalizowany w centrum osiedla mieszkaniowego przy ulicy Baczyńskiego 18 w Sandomierzu.

Szczegółowe informacje dotyczące wynajmu oraz danych lokalu można uzyskać osobiście w biurze SBM „Sandomierz” lub telefonicznie pod numerem 15 832-20-54 w dni robocze od godziny 700 - 1500.

Ares e-mailowy: sbm@poczta.fm 

 

Galeria zdjęć:

 
Dotyczy zmiany sposobu rozliczania opłat
poniedziałek, 23 grudnia 2019

ZMIANA SPOSOBU ROZLICZANIA OPŁAT ZA WODĘ ZIMNĄ I CIEPŁĄ ORAZ ODPROWADZONE ŚCIEKI

W związku z planowaną w miesiącu styczniu 2020 r. wymianą wodomierzy, które zostaną zastąpione nowymi wodomierzami ze zdalnym odczytem radiowym, posiadających również wyświetlacz cyfrowy do odczytu wzrokowego oraz zgodnie z regulaminem rozliczania kosztów wody (dostępny na stronie internetowej Spółdzielni lub w biurze Spółdzielni ) od nowego roku będą obowiązywały nowe zasady rozliczania.

 

§ 6. pkt 3 i 9 Regulaminu :

3. Rozliczanie kosztów zużytej wody i odprowadzanych ścieków z użytkownikami lokali mieszkalnych odbywa się w okresach półrocznych.

Z użytkownikami lokali użytkowych w okresach miesięcznych.

 

9. Na poczet rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków użytkownik lokalu zobowiązany jest do wnoszenia zaliczkowych przedpłat miesięcznych ustalonych indywidualnie dla każdego lokalu w sposób następujący:

a) dla lokali opomiarowanych – na podstawie średniego zużycia zanotowanego w okresie co najmniej 6-miesięcznym

 

W przypadku uniemożliwienia wymiany wodomierzy na nowe przez użytkowników lokalu lub braku dostępu do wodomierzy umożliwiającego ich wymianę lokale te przejdą na ryczałt zgodnie z regulaminem:

 

§ 6. pkt 5 Regulaminu : 

5. Dla lokali mieszkalnych nie posiadających wodomierzy ustala się koszt zużytej wody na podstawie ustalonych przez Zarząd Spółdzielni norm zużycia w ilości:

a) zimna woda – 8 m3 na 1 osobę miesięcznie
b) zimna woda do podgrzania – 8 m3 na 1 osobę miesięcznie

O terminie wymiany wodomierzy w poszczególnych budynkach zostaną Państwo poinformowani oddzielnym pismem.

Sandomierz dnia 23.12.2019 r.