Zasługi dla spółdzielczości

Szybki kontakt

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „SANDOMIERZ"

telefon 15-832-20-54
telefon do służb technicznych (kom.)

609-768-168
(czynny w godzinach pracy służb technicznych)

Godziny pracy służb technicznych
pon. - pt. od 6:00 - 22:00

W dni wolne i święta dyżur pod telefonem 
Dotyczy tylko ul. Baczyńskiego 
722 009 957

Godziny pracy administracji
pon. - pt. od 7:00 - 15:00

Kasa Spółdzielni czynna
pon. - pt. od 7:10 - 11:00

zabierz glos

nowy sandomierz

plany inwestycyjne

35-lecie

miedzynarodowy rok

Prawobrzeżny Sandomierz

Szukaj

Mieszkania i lokale
Dotyczy zmiany sposobu rozliczania opłat
poniedziałek, 23 grudnia 2019

ZMIANA SPOSOBU ROZLICZANIA OPŁAT ZA WODĘ ZIMNĄ I CIEPŁĄ ORAZ ODPROWADZONE ŚCIEKI

W związku z planowaną w miesiącu styczniu 2020 r. wymianą wodomierzy, które zostaną zastąpione nowymi wodomierzami ze zdalnym odczytem radiowym, posiadających również wyświetlacz cyfrowy do odczytu wzrokowego oraz zgodnie z regulaminem rozliczania kosztów wody (dostępny na stronie internetowej Spółdzielni lub w biurze Spółdzielni ) od nowego roku będą obowiązywały nowe zasady rozliczania.

 

§ 6. pkt 3 i 9 Regulaminu :

3. Rozliczanie kosztów zużytej wody i odprowadzanych ścieków z użytkownikami lokali mieszkalnych odbywa się w okresach półrocznych.

Z użytkownikami lokali użytkowych w okresach miesięcznych.

 

9. Na poczet rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków użytkownik lokalu zobowiązany jest do wnoszenia zaliczkowych przedpłat miesięcznych ustalonych indywidualnie dla każdego lokalu w sposób następujący:

a) dla lokali opomiarowanych – na podstawie średniego zużycia zanotowanego w okresie co najmniej 6-miesięcznym

 

W przypadku uniemożliwienia wymiany wodomierzy na nowe przez użytkowników lokalu lub braku dostępu do wodomierzy umożliwiającego ich wymianę lokale te przejdą na ryczałt zgodnie z regulaminem:

 

§ 6. pkt 5 Regulaminu : 

5. Dla lokali mieszkalnych nie posiadających wodomierzy ustala się koszt zużytej wody na podstawie ustalonych przez Zarząd Spółdzielni norm zużycia w ilości:

a) zimna woda – 8 m3 na 1 osobę miesięcznie
b) zimna woda do podgrzania – 8 m3 na 1 osobę miesięcznie

O terminie wymiany wodomierzy w poszczególnych budynkach zostaną Państwo poinformowani oddzielnym pismem.

Sandomierz dnia 23.12.2019 r.

 

 
Lokal do wynajęcia
środa, 15 listopada 2017

2017-11-15-lokal

 
Mieszkanie do sprzedaży
poniedziałek, 07 grudnia 2015

20121207122451

 
Przetarg ofertowy na nabycie lokalu mieszkaniowego
środa, 20 października 2010

Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” ul. Baczyńskiego 18
ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na nabycie lokalu mieszkalnego na zasadzie prawa odrębnej własności, usytuowanego:

…czytaj więcej