Zasługi dla spółdzielczości

Szybki kontakt

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „SANDOMIERZ"

telefon 15 832 20 54
telefon do służb technicznych (kom.)

609 768 168
(czynny w godzinach pracy służb technicznych)

Godziny pracy służb technicznych
pon. - pt. od 7:00 - 22:00

W dni wolne i święta dyżur pod telefonem 
Dotyczy ul. Baczyńskiego, Brzozowskiego 
722 009 957

Godziny pracy administracji
pon. - pt. od 7:00 - 15:00

 

zabierz glos

nowy sandomierz

plany inwestycyjne

35-lecie

miedzynarodowy rok

Prawobrzeżny Sandomierz

Szukaj

Aktualności
8 marca - Dzień Kobiet
piątek, 08 marca 2024

Dzień Kobiet

 
Sprostowanie
wtorek, 05 marca 2024

W Biuletynie Informacyjnym z 29.02.2024r. zawierającym informację z działalności spółdzielni w 2023r. nastąpił błąd w wydruku dotyczący danych o Fundacji Sandomierskiej. Ostatnie zdanie w części o Fundacji winno brzmieć:

Przez 30 lat działalności, fundacja udzieliła 333 pożyczki i utworzyła 2.169 miejsc pracy.

 
Podziękowanie
wtorek, 21 listopada 2023

001

002

003

004

005

 
Zawiadomienie
środa, 07 czerwca 2023

zawiadomienie

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „SANDOMIERZ”
DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE §116 UST. 1 STATUTU SBM

zwołuje

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „SANDOMIERZ”

na dzień 29 czerwca 2023 r. o godz. 17oo w Port Kultury przy ul Portowej 24 w Sandomierzu

Porządek obrad

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz”

w Sandomierzu w dniu 29 czerwca 2023 r.

 1. Otwarcie obrad.

 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.

 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

 4. Przedstawienie porządku obrad.

 5. Wybór Komisji: Wyborczej i Mandatowo – Skrutacyjnej.

 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 2019 r. do czerwca 2023 r. i podjęcie uchwały w tej sprawie.

 7. Rozpatrzenie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Spółdzielni w 2019 r, 2020 r, 2021r.i 2022 r. i podjęcie uchwały w tej sprawie.

 8. Informacja Zarządu Spółdzielni z realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwiec 2019 r.

 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r. i podjęcie uchwały w tej sprawie.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto (nadwyżki bilansowej) Spółdzielni za 2022 rok.

 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.

 13. Wybór 6 członków Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 2023 r. – 2026 r.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.

 16. Podjęcie uchwał, których projekty zostaną zgłoszone w trybie art. 8³ ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

 17. Dyskusja.

 18. Odczytanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.

 19. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni oraz roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2022 r. są dostępne do wglądu dla członków Spółdzielni w dni robocze (z wyłączeniem sobót) w budynku siedziby Zarządu Spółdzielni przy ul. Baczyńskiego 18 w Sandomierzu, w godzinach od 700 do 1500.

Projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zostaną – stosownie do treści art. 8³ ust. 10 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych – wyłożone do wglądu dla członków Spółdzielni w dni robocze od 12 czerwca 2023 r. (z wyłączeniem sobót) w budynku siedziby Zarządu Spółdzielni przy ul. Baczyńskiego 18 w Sandomierzu, w godzinach od 700 do 1500.

 
Rewitalizacja '"Atramentówki"
środa, 22 lutego 2023

Rozpoczęły się prace przygotowawcze pod docelową rewitalizację '"Atramentówki" części administrowanej przez Wody Polskie. Jest to konsekwencją wspólnych działań zarówno spółdzielni, samorządu i Wód Polskich oddziału Sandomierz.

 
Petycja
środa, 08 lutego 2023

20200209120153 - 1

20200209120153 - 2

 
Życzenia Świąteczne
środa, 21 grudnia 2022

2022-zyczenia-swiateczne

 
Zawadomienie
poniedziałek, 19 lipca 2021

2021-07-19-zawiadomienie

 
Informacja
piątek, 02 lipca 2021

2021-07-02-informacja

 
Senior+
środa, 12 maja 2021

2021-05-12-pismo-senior-plus

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnie >>