Zasługi dla spółdzielczości

Szybki kontakt

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „SANDOMIERZ"

telefon 15 832 20 54
telefon do służb technicznych (kom.)

609 768 168
(czynny w godzinach pracy służb technicznych)

Godziny pracy służb technicznych
pon. - pt. od 7:00 - 22:00

W dni wolne i święta dyżur pod telefonem 
Dotyczy ul. Baczyńskiego, Brzozowskiego 
722 009 957

Godziny pracy administracji
pon. - pt. od 7:00 - 15:00

 

zabierz glos

nowy sandomierz

plany inwestycyjne

35-lecie

miedzynarodowy rok

Prawobrzeżny Sandomierz

Szukaj

Fundusze Unijne
Opracowana i złożona aplikacja
poniedziałek, 08 czerwca 2015

W wyznaczonym terminie Zarząd Spółdzielni opracował i złożył aplikacje tzw. fiszki o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPOWŚ na lata 2014-2020.

Tytuł projektu:

„Zielony i Bezpieczny Park Osiedlowy przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu.”

W celu wzmocnienia projektu jest on również projektem partnerskim z Gminą Sandomierz.

Jesteśmy jedynym podmiotem w naszym mieście, który aplikuje o środki unijne w obszarze „Rewitalizacje terenów miejskich i wiejskich”.

…czytaj więcej
 
Środki Unijne
piątek, 20 lutego 2015

Istotnym zagadnieniem w działalności spółdzielni jest proces rewitalizacji tkanki osiedlowej zarówno w obszarze substancji mieszkaniowej jaki i infrastruktury towarzyszącej z zaangażowaniem funduszy europejskich jaki i pomocowych. W 2013r. spółdzielnia w oparciu o środki pomocowe realizowała wspólny projekt z PEC Sandomierz w zakresie modernizacji gospodarki cieplnej etap I polegający między innymi na wymianie magistrali ciepłowniczej (778mb) wraz z przyłączami. W ramach tego przedsięwzięcia wykonano również sieć telekomunikacyjną służąca do wizualizacji oraz monitorowania pracy węzłów cieplnych jaki i sprawność magistrali. Oszczędności z tego tytułu za okres grzewczy sznie wynoszą 1408 GJ. W 2014 Gmina Sandomierz jako beneficjent realizowała na terenach spółdzielni przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: Przebudowa infrastruktury drogowej współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego "Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego w latach 2007-2013 i budżet państwa". Wymieniono podziemną infrastrukturę ulicy Baczyńskiego z wykonaniem nowej nawierzchni drogi i parkingów oraz wykonano kanalizację teletechniczną. Aktualnie spółdzielnia wszczęła procedurę aplikacji w zakresie funduszy europejskich w obszarze termomodernizacji zasobów mieszkaniowych. Po zrealizowaniu zamierzenia wcześniejszej modernizacji magistrali ciepłowniczej i przyłączy zostanie domknięty kompleksowo proces modernizacji gospodarki cieplnej co przyniesie ewidentne oszczędności. Ponadto wspólnie z Gminą Sandomierz spółdzielnia zamierza przystąpić do projektu w obszarze rewitalizacji tkanki miejskiej w tym terenów zielonych i placów zabaw.