Zasługi dla spółdzielczości

Szybki kontakt

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „SANDOMIERZ"

telefon 15-832-20-54
telefon do służb technicznych (kom.)

609-768-168
(czynny w godzinach pracy służb technicznych)

Godziny pracy służb technicznych
pon. - pt. od 6:00 - 22:00

W dni wolne i święta dyżur pod telefonem 
Dotyczy tylko ul. Baczyńskiego 
722 009 957

Godziny pracy administracji
pon. - pt. od 7:00 - 15:00

Kasa Spółdzielni czynna
pon. - pt. od 7:10 - 11:00

zabierz glos

nowy sandomierz

plany inwestycyjne

35-lecie

miedzynarodowy rok

Prawobrzeżny Sandomierz

Szukaj

XXX - lecie spółdzielni
czwartek, 25 kwietnia 2013

Dokładnie trzydzieści lat temu tj. w 1983 roku grupa osób zatrudnionych w Hucie Szkła Okiennego „SANDOMIERZ” podjęła inicjatywę utworzenia spółdzielni mieszkaniowej. Inspiracją tego wyzwania była odległa perspektywa uzyskania własnego mieszkania, szczególnie przez ludzi młodych wkraczających w samodzielne życie. W ówczesnych realiach Sandomierza okres oczekiwania na mieszkanie wynosił 20 lat.

Z perspektywy minionego czasu należy stwierdzić, że przedsięwzięcie odniosło ewidentny sukces. Nie tylko spełniły się marzenia wielu rodzin, ale też ukształtowana została nowa społeczność zamieszkująca obecne osiedle spółdzielcze. Zintegrowana, solidarna identyfikująca się z ideą spółdzielczości. Mnożyć można przykłady charakteryzujące te cechy. Postawa mieszkańców osiedla podczas zagrożenia powodziowego w 2010 roku jest jednym z nich.

Współczesność spółdzielni to przede wszystkim podnoszenie standardów zasobów mieszkaniowych poprzez ich modernizację, rewitalizacja infrastruktury towarzyszącej oraz wdrażanie programów i projektów generujących sukcesywny rozwój spółdzielni jak i prawobrzeżnej części miasta, na przykład projekt pod nazwą „Nowy Sandomierz”, „ORLIK” czy modernizacja układu komunikacyjnego.

30-lecie

SKMBT C22013080108550

pismo do Krajowej Rady Spoldzielczej

wniosek do Krajowej Rady Spoldzielczej 0001

wniosek do Krajowej Rady Spoldzielczej 0002

wniosek do Krajowej Rady Spoldzielczej 0003