Zasługi dla spółdzielczości

Szybki kontakt

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „SANDOMIERZ"

telefon 15 832 20 54
telefon do służb technicznych (kom.)

609 768 168
(czynny w godzinach pracy służb technicznych)

Godziny pracy służb technicznych
pon. - pt. od 7:00 - 22:00

W dni wolne i święta dyżur pod telefonem 
Dotyczy ul. Baczyńskiego, Brzozowskiego 
722 009 957

Godziny pracy administracji
pon. - pt. od 7:00 - 15:00

 

zabierz glos

nowy sandomierz

plany inwestycyjne

35-lecie

miedzynarodowy rok

Prawobrzeżny Sandomierz

Szukaj

Projekt - park osiedlowy
poniedziałek, 08 czerwca 2015

Okoliczności – ich konsekwencje na istniejący stan na obszarze, na którym realizowany będzie projekt.

  1. W wyniku podjętego procesu restrukturyzacyjnego Huty Szkła Okiennego Sandomierz pozbyła się ona całej otoczki działalności socjalnej. Na mocy obowiązującej ustawy, przekazując miastu mienie, tj. Ośrodek Sportu i Rekreacji, dom kultury, przedszkole, zakładową substancję mieszkaniową.
  2. Konsekwencją restrukturyzacji huty jest proces przekształcenia Zakładowej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego Huty Szkła Okiennego Sandomierz”.
  3. Z uwagi na stan budżetu miasto ma ograniczone możliwości angażowania środków w przejęty po hucie majątek – postępuje powolny proces jego degradacji.
  4. W podobnej sytuacji znajduje się infrastruktura Spółdzielni Mieszkaniowej, po procesie przekształcenia park osiedlowy, który jest jej integralnym elementem, a który odgrywa istotne znaczenie w procesie regeneracji zdrowia, odtwarzania sił witalnych mieszkańców, jest miejscem wypoczynku stanowiąc płuca dla prawobrzeżnego Sandomierza ulega powolnej acz sukcesywnej degradacji. Budżet, jakim dysponuje Spółdzielnia angażowany jest na utrzymanie starzejącej się substancji mieszkaniowej.

Park osiedlowy – jego znaczenie oraz wpływ na środowisko – potrzeby realizacji projektu.

  1. Park osiedlowy stanowi zielone płuca dla prawobrzeżnego Sandomierza, który jest obszarem przemysłowym miasta, a który w wyniku transformacji systemowej i gospodarczej uległ częściowej degradacji, jest on dla funkcjonującej substancji mieszkaniowej oazą odpoczynku, regeneracji sił i zdrowia dla ludzi aktywnych zawodowo, osób 65i niepełnosprawnych. Winien również pełnić funkcję katalizatora między obszarem zrównoważonego rozwoju przemysłu a tkanką mieszkaniową. Ma się stać ważnym ogniwem zintegrowanego projektu (systemu) obszaru działalności oraz usług socjalnobytowych dla lokalnej społeczności, tj. przedszkoli, żłobka, ośrodka rekreacji, środowiskowego domu kultury a więc istniejących obiektów, podmiotów, co do których o fundusze europejskie aplikuje miasto.
  2. Stan istniejący na obszarze, na którym realizowany będzie projekt:
    • Erozja rzeźby terenu, w tym również zieleni, krzewów i drzew, alejek i ciągów spacerowych i rowerowych;
    • Erozja elementów małej architektury, w tym ogrodzenia, oświetlenia, ławek, wyposażenia, itp.

Koncepcja – opis szczegółowy:

Koncepcja rewitalizacji parku osiedlowego przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu

Wersja nr 2. Nowoczesna

Koncepcja nowoczesna, została oparta o geometryczny kształt okręgów, które wyznaczają konkretne strefy parku. Każde wyodrębnione wnętrze, przyciąga odwiedzjących czymś nowym i zaskakującym. W pierwszej strefie od północy, znajduje się obelisk- kamień symbolizujący powstanie osiedla, a także ścieżka sensoryczna- tzw. ścieżka bosych stóp. Dzięki wykorzystaniu w niej materiałów o różnej frakcji i strukturze, chodzący po niej boso, doświadcza masażu stóp. Dodatkowo, wnętrze to jest mocno kontrastujące, dlatego pobudza zmysł wzroku. Kolejna część parku, oddzielona jest od następnej dwoma drzewami w kolorze czerwonym. Druga strefa działa na zmysł węchu oraz wzroku. Zaprojektowano tutaj, rabatę z krzewami kwitnącymi i pachnącymi, a także kule betonowe ułożone w trawniku, podkreślające kształty parku. W tej części założenia, przewidziana została nowoczesna pergola, jako element małej architektury, prowadzący do kolejnego wnętrza- strefy ruchu. Tę część parku, urządzono z myślą o poprawie i wzmocnieniu kondycji fizycznej mieszkańców osiedla, bowiem znajdują się w niej sprzęty do ćwiczeń fitness. W części południowej, został utworzony ogród cienia i relaksu, także z elementami pobudzającymi zmysły. W upalne, dni korzystający z parku, znajdą tutaj wytchnienie oraz chwilkę orzeźwienia przy fontannie- ścianie wodnej. Zaproponowano także, układ dwóch luster, stojących na przeciwko siebie, dających efekt nieskończoności, co dodatkowo wpływa na atrakcyjność tego miejsca. Ze względu na różnorodność flory i fauny występującą w okolicach osiedla, zaproponowano posadowienie tablic edukacyjnych, przybliżających wiedzę o gatunkach ptaków i zwierząt bytujących w tej części Sandomierza. Wzdłuż alejek spacerowych zaprojektowano ławy betonowe, jako murki oporowe z siedziskiem oraz nowoczesne ławki z oparciem oraz kosze na śmieci. Całość założenia została ogrodzona nowoczesnym płotem z dwoma wejściami od strony zachodniej.