Zasługi dla spółdzielczości

Szybki kontakt

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „SANDOMIERZ"

telefon 15-832-20-54
telefon do służb technicznych (kom.)

609-768-168
(czynny w godzinach pracy służb technicznych)

Godziny pracy służb technicznych
pon. - pt. od 6:00 - 22:00

W dni wolne i święta dyżur pod telefonem 
Dotyczy tylko ul. Baczyńskiego 
722 009 957

Godziny pracy administracji
pon. - pt. od 7:00 - 15:00

Kasa Spółdzielni czynna
pon. - pt. od 7:10 - 11:00

zabierz glos

nowy sandomierz

plany inwestycyjne

35-lecie

miedzynarodowy rok

Prawobrzeżny Sandomierz

Szukaj

Ogłoszenie
poniedziałek, 08 czerwca 2015

Trwają prace nad wnioskami dotyczącymi termomodernizacji osiedlowej substancji mieszkaniowej.

W opracowaniu audyt energetyczny poszczególnych budynków.

Planowany nabór wniosków w tym obszarze – koniec września 2017 roku.

 

 
Mobilne baseny kąpielowe
poniedziałek, 08 czerwca 2015

Przychylając się do wniosku prezesa spółdzielni – radnego naszego miasta - Burmistrz Sandomierza podjął decyzję o niesprzedawaniu mobilnych basenów kąpielowych zlokalizowanych w ubiegłym roku na bulwarze im. Marszałka Piłsudskiego przenosząc je na tereny rekreacyjne przy ul. Portowej (rejon nieczynnego otwartego basenu kąpielowego).

Aktualnie trwa ich montaż – planowany termin uruchomienia – początek miesiąca czerwca.

…czytaj więcej
 
Budowa zespołu garaży
poniedziałek, 08 czerwca 2015

Firmowana jest inicjatywa budowy zespołu garażowych typu - „blaszak”.

Spółdzielnia posiada pozwolenie na budowę. Projekt przewiduje lokalizację 37 miejsc garażowych.

Rozpoczęcie robót – początek miesiąca czerwca.

 
Msza Święta
poniedziałek, 08 czerwca 2015

W dniu 11 czerwca 2015 roku odbędzie się msza w intencji mieszkańców prawobrzeżnego Sandomierza i pracowników zakładu pracy – o błogosławieństwo Boże oraz opiekę Najświętszej Maryi Królowej Polski.

Po mszy odsłonienie i poświęcenie tablicy okolicznościowej oraz procesja.

Uroczystość odbędzie się o godzinie 17:00 na osiedlu spółdzielczym przy krzyżu na ul. Baczyńskiego.

…czytaj więcej
 
Rewitalizacja - modernizacja gospodarki cieplnej w zasobach SBM Sandomierz
czwartek, 25 kwietnia 2013

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją oraz zdjęciami dotyczącymi rewitalizacji i modernizacji gospodarki cieplnej.

…czytaj więcej
 
XXX - lecie spółdzielni
czwartek, 25 kwietnia 2013

Dokładnie trzydzieści lat temu tj. w 1983 roku grupa osób zatrudnionych w Hucie Szkła Okiennego „SANDOMIERZ” podjęła inicjatywę utworzenia spółdzielni mieszkaniowej. Inspiracją tego wyzwania była odległa perspektywa uzyskania własnego mieszkania, szczególnie przez ludzi młodych wkraczających w samodzielne życie. W ówczesnych realiach Sandomierza okres oczekiwania na mieszkanie wynosił 20 lat.

Z perspektywy minionego czasu należy stwierdzić, że przedsięwzięcie odniosło ewidentny sukces. Nie tylko spełniły się marzenia wielu rodzin, ale też ukształtowana została nowa społeczność zamieszkująca obecne osiedle spółdzielcze. Zintegrowana, solidarna identyfikująca się z ideą spółdzielczości. Mnożyć można przykłady charakteryzujące te cechy. Postawa mieszkańców osiedla podczas zagrożenia powodziowego w 2010 roku jest jednym z nich.

Współczesność spółdzielni to przede wszystkim podnoszenie standardów zasobów mieszkaniowych poprzez ich modernizację, rewitalizacja infrastruktury towarzyszącej oraz wdrażanie programów i projektów generujących sukcesywny rozwój spółdzielni jak i prawobrzeżnej części miasta, na przykład projekt pod nazwą „Nowy Sandomierz”, „ORLIK” czy modernizacja układu komunikacyjnego.

30-lecie

…czytaj więcej
 
Międzynarodowy Rok Spółdzielczości 2012
wtorek, 13 listopada 2012

Z okazji Międzynarodowego Roku Spółdzielczości odbyła się Biesiada Rodzinna.

…czytaj więcej
 
Modernizacja gospodarki cieplnej
środa, 10 października 2012

Kontynuacją przedsięwzięcia modernizacji gospodarki cieplnej na zasobach mieszkaniowych spółdzielni, po wdrożonym nowym systemie opomiarowania centralnego ogrzewania kolejnym etapem jest uruchomiony pod koniec ubiegłego roku projekt zmiany dostawy energii cieplnej realizowany wspólnie z PEC Sandomierz sp. z o. o p.n. „Likwidacja wymiennikowni grupowej z wykonaniem przyłączy ciepłowniczych i indywidualnych kompaktowych dwufunkcyjnych węzłów w budynkach mieszkalnych” Na obecną chwilę najnowocześniejszy wdrożony w tym zakresie system w kraju. Wyposażony w automatyczną regulację pogodową sieć teletransmisyjną służącą do wizualizacji oraz monitorowania pracy węzłów cieplnych oraz sieci cieplnej opartą na modułach internetowych firmy Samson i stanu technicznego sprawności sieci, co przyczynia się do efektywniejszej gospodarki cieplnej. Na podstawie audytu energetycznego w sprawie określenia efektywności energetycznej w/w instalacji można określić, że oszczędności w rocznym zużyciu energii cieplnej dla jej odbiorców (mieszkańców) będą wynosić od sezonu grzewczego 2012-2013 1408 GJ/rok.

 

Andrzej Bolewski
Prezes Zarządu

…czytaj więcej
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna > Ostatnie >>