Zasługi dla spółdzielczości

Szybki kontakt

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „SANDOMIERZ"

telefon 15 832 20 54
telefon do służb technicznych (kom.)

609 768 168
(czynny w godzinach pracy służb technicznych)

Godziny pracy służb technicznych
pon. - pt. od 7:00 - 22:00

W dni wolne i święta dyżur pod telefonem 
Dotyczy ul. Baczyńskiego, Brzozowskiego 
722 009 957

Godziny pracy administracji
pon. - pt. od 7:00 - 15:00

 

zabierz glos

nowy sandomierz

plany inwestycyjne

35-lecie

miedzynarodowy rok

Prawobrzeżny Sandomierz

Szukaj

Informacja
czwartek, 07 maja 2020

2020-05-07

 
Informacja
piątek, 24 kwietnia 2020

pismo

 
Dotyczy refundacji kosztów zakupu środków i sprzętu do walki z panedmią.
poniedziałek, 20 kwietnia 2020

str1b
str2b

 
Ogłoszenie
wtorek, 31 marca 2020

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” zleci nadzór inwestorski nad pracami dociepleniowo-remontowymi budynku nr 6 i 8 przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu.
Budynki cztero i dwuklatkowy w systemie OWT. Rozpoczęcie pracy – ok. 20 kwietnia 2020 r.

Wartość ofertowa prac 590 tyś netto.

Termin składania ofert wraz z kopią wymaganych uprawnień - 15 kwiecień 2020 r. na adres Spółdzielni lub elektronicznie - sbm@poczta.fm

Telefon kontaktowy: 158322054

Specyfikacja robót w załączeniu.

Załącznik:

 
Wybór ofert na roboty remontowo-dociepleniowe budynków przy ul. Baczyńskiego 6 i 8 w Sandomierzu.
czwartek, 05 marca 2020

Załącznik:

 
O spółdzielni

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego "Sandomierz" prowadzi działalność statutową od 1983r., koncentrując ją w Sandomierzu obręb prawobrzeżny. Prócz realizacji procesów inwestycyjnych w obszarze budownictwa mieszkaniowego, administruje własną substancją mieszkaniową jak i sprawuje licencjonowany zarząd zasobami wspólnot mieszkaniowych.

W 2009r. podjęto inicjatywę powołania spółki "Nowy Sandomierz" z partnerem firmą "Prestige". Celem projektu jest nie tylko ożywienie działalności inwestycyjnej ale też transfer nowych technologii, koncepcji projektów oraz jakości w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Aktualnie w tej formie prawnej wybudowane zostały 2 budynki mieszkaniowe o 53 mieszkaniach z pełną infrastrukturą towarzyszącą, kolejne pięć do realizacji. W opracowaniu koncepcja szeregowego segmentowego budownictwa jedno i dwu pokoleniowego. Ambicją spółdzielni jest nie tylko realizacja zadań statutowych ale też wypełnianie roli partnera strategicznego dla samorządu miasta w kreowaniu strategii jego rozwoju w szeroko pojętym tego słowa znaczeniu co też z sukcesami realizuje.

Zapraszamy do zapoznania się z historią Spółdzielni, podstawową dokumentacją prawną, struktur i pionów służb pracowniczych.
Do Państwa dyspozycji są również aktualności, ogłoszenia i inne niezbędne informacje.

 
Remont i docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi
wtorek, 28 stycznia 2020

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowa „Sandomierz w Sandomierzu, ul. K. K. Baczyńskiego 18 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia :

Remont i docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi, zlokalizowanego przy ulicy K. K. Baczyńskiego 6 i 8 w Sandomierzu będących w zasobach Spółdzielni Budownictwa mieszkaniowego „Sandomierz” w Sandomierzu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii Spółdzielni przy ulicy Baczyńskiego 18 w Sandomierzu w terminie do dnia 28.02.2020 r. do godz. 10.00. Do oferty należy dołączyć referencje. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Baczyńskiego 18 , w dniu 05.03.2020 r. o godz. 10.30. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.sbm-sandomierz.pl

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowa „Sandomierz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Załączniki:

 

 
Dotyczy zmiany sposobu rozliczania opłat
poniedziałek, 23 grudnia 2019

ZMIANA SPOSOBU ROZLICZANIA OPŁAT ZA WODĘ ZIMNĄ I CIEPŁĄ ORAZ ODPROWADZONE ŚCIEKI

W związku z planowaną w miesiącu styczniu 2020 r. wymianą wodomierzy, które zostaną zastąpione nowymi wodomierzami ze zdalnym odczytem radiowym, posiadających również wyświetlacz cyfrowy do odczytu wzrokowego oraz zgodnie z regulaminem rozliczania kosztów wody (dostępny na stronie internetowej Spółdzielni lub w biurze Spółdzielni ) od nowego roku będą obowiązywały nowe zasady rozliczania.

 

§ 6. pkt 3 i 9 Regulaminu :

3. Rozliczanie kosztów zużytej wody i odprowadzanych ścieków z użytkownikami lokali mieszkalnych odbywa się w okresach półrocznych.

Z użytkownikami lokali użytkowych w okresach miesięcznych.

 

9. Na poczet rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków użytkownik lokalu zobowiązany jest do wnoszenia zaliczkowych przedpłat miesięcznych ustalonych indywidualnie dla każdego lokalu w sposób następujący:

a) dla lokali opomiarowanych – na podstawie średniego zużycia zanotowanego w okresie co najmniej 6-miesięcznym

 

W przypadku uniemożliwienia wymiany wodomierzy na nowe przez użytkowników lokalu lub braku dostępu do wodomierzy umożliwiającego ich wymianę lokale te przejdą na ryczałt zgodnie z regulaminem:

 

§ 6. pkt 5 Regulaminu : 

5. Dla lokali mieszkalnych nie posiadających wodomierzy ustala się koszt zużytej wody na podstawie ustalonych przez Zarząd Spółdzielni norm zużycia w ilości:

a) zimna woda – 8 m3 na 1 osobę miesięcznie
b) zimna woda do podgrzania – 8 m3 na 1 osobę miesięcznie

O terminie wymiany wodomierzy w poszczególnych budynkach zostaną Państwo poinformowani oddzielnym pismem.

Sandomierz dnia 23.12.2019 r.

 

 
Ogłoszenie
czwartek, 29 sierpnia 2019

IMG 20190819 131339 resized 20190819 011527485 IMG 20190819 131359 resized 20190819 011527694 IMG 20190819 131423 resized 20190819 011527243

 

Zapytanie ofertowe:

 

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” zleci do wykonania :

- remont płyt balkonowych poziomych (naprawa krawędzi, wykonanie hydroizolacji, nowych wylewek, obróbek blacharskich) wraz z naprawą i malowaniem balustrad balkonowych.
Balkony typy loggia 5,24 x 1,25 m.
Do wykonania minimum 20 szt.

- remont płyt balkonowych balkonów (naprawa ubytków, wykonanie hydroizolacji, obróbki blacharskie, nowe wylewki) z malowaniem balustrad. Balkony 1,5 x 0,9 m i 3 x 1 m.
Do wykonania minimum 20 szt.

Do pobrania:

 

Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji robót i miejsca wykonania robót można uzyskać w biurze Spółdzielni.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnie >>